Przemyśl, 16 grudnia 2020 r.
SĄD  OKRĘGOWY  w Przemyślu

ul. Konarskiego 6

37-700 Przemyśl


IT-0410-14/2020


Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. : "Usługa utrzymania oprogramowania Currenda SAWA na rok 2021"” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) - zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej 30.000 tys. euro, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:


CURRENDA Sp. z o.o.
ul. Al. Niepodległości 703A
81-853 Sopot

Uzasadnienie : 

Oferta przedstawiona przez firmę CURRENDA Sp. z o.o., ul. Al. Niepodległości 703A
81-853 Sopot
 jest ofertą w całości spełniającą warunki określone w postępowaniu ofertowym i Wykonawca oferuje najniższą cenę.


Ponadto informuję, że w przedmiotowym postepowaniu wpłyneła 1 oferta. 
Dyrektor Sądu Okręgowego
w Przemyślu

Marek Blama

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 16 grudzień 2020 Aktualizowany dnia: 16 grudzień 2020
Opublikowany przez: Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 891 Autor / Zatwierdzający: Brak danych