Przemyśl, 01 czerwiec 2021 r.

SĄD  OKRĘGOWY  w Przemyślu

ul. Konarskiego 6

37-700 Przemyśl

 
G-27-4/2021


 

 

 

 

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

 

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Sądu Okręgowego w Przemyślu i Sądu Rejonowego w Przeworskuprowadzonym w trybie zapytania ofertowego §5 ust. 2 Regulaminu Zamawiającego.

 

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  złożonej przez:

DRUKMEDIA I. Siwarga

ul. Traugutta 2, 37-700 Przemyśl

 

Uzasadnienie : 

 

Wykonawca Assistance Electriq sp. z o.o.
ul. Łukasińskiego 7, 37-700 Przemyśl


odstąpił od podpisania umowy.

W związku z powyższym oferta DRUKMEDIA I. Siwarga jest najkorzystniejsza według ustalonego kryterium cenowego oraz spełnia postawione wymagania.

 

Wyboru dokonano spośród nadesłanych ofert. Nie odrzucono żadnej oferty.

Zestawienie ofert w formie tabelarycznej:

 

L. p.

Dane Wykonawcy

Cena oferty Brutto

1

DMD S. C. P. Miturski, D. Miturska
ul. Staroniwska 41B, 35-101 Rzeszów


13 689,90 zł

2

Assistance Electriq sp. z o.o.
ul. Łukasińskiego 7, 37-700 Przemyśl


6 811,74 zł

Odstąpienie od podpisania
umowy


3

DRUKMEDIA I. Siwarga
ul. Traugutta 2, 37-700 Przemyśl


9 477,15 zł

4

DRUK-PUNKT Dariusz Propola
ul. Krynicka 5/5, 35-505 Rzeszów


11 745,21 zł

5

COPY DOR D. Bednarska
ul. W. Orkana 3/9, 25-548 Kielce


36 433,83 zł

6

Resgraph Sp. Z o.o.
Ul. Boya Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów


21 835,08 zł

7

KOMAX 9 Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 2, 10-418 Olsztyn


17 779,65 zł

8

BLACKLINE S. C. I. Zaliwska-Kupis, P. Pinkowski
ul. Chmielewskiego 20c, 70-028 Szczecin


11 656,71 zł

9

ECOBLACK S. C. M. Szewczyk, Ł. Baran
ul. Domaniówka 1E, 25-412 Kielce


10 860,09 zł

 

 

            Dziękuję za złożenie ofert.

 

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Przemyślu
 
 
Marek Blama

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 02 czerwiec 2021 Aktualizowany dnia: 02 czerwiec 2021
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 781 Autor / Zatwierdzający: Brak danych