Przemyśl, 8 czerwca 2021 r.


SĄD  OKRĘGOWY  w Przemyślu
ul. Konarskiego 6
37-700 Przemyśl


G-27-9/2021Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty


 


Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Obsługa prawna procesu realizacji udzielonych zamówień publicznych z zakresu działalności inwestycyjnej” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego §5 ust. 2 Regulaminu Zamawiającego.

 

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  złożonej przez:

 

Kancelaria Radców Prawnych Łukasz Biela Wojciech Makieła s.c.

ul Grzegórzecka 94/1

31-559 Kraków

 

Uzasadnienie : 

Przedstawiona oferta jest najkorzystniejsza według ustalonych kryteriów: ceny i doświadczenia oraz spełnia postawione wymagania.

 

Wyboru dokonano spośród nadesłanych ofert. Nie odrzucono żadnej oferty.

Zestawienie ofert w formie tabelarycznej:

 

L. p.

Dane Wykonawcy

Cena oferty Brutto

Doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia w obszarze zamówień publicznych oraz inwestycji

1

Kancelaria Radców Prawnych Łukasz Biela Wojciech Makieła s.c.

ul Grzegórzecka 94/1

31-559 Kraków

60 pkt

40 pkt

2

Iustitia" Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Lato

ul. Piaskowa 1a

32-005 Niepołomice

44,28 pkt

40 pkt

3

Marcin Żurek Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Pilotów 2a/5

31-462 Kraków

Nie złożono oferty            Dziękuję za złożenie ofert.

 

 

Załącznik:

 

pdf1. Wybór oferty255.28 KB

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 08 czerwiec 2021 Aktualizowany dnia: 08 czerwiec 2021
Opublikowany przez: Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 1467 Autor / Zatwierdzający: Brak danych