nak Sprawy: G-27-18/2021 

 
SĄD OKRĘGOWY
 
w Przemyślu
 
ZARPRASZA DO ZŁOZENIA OFERT NA:


Przebudowa sieci gazowej n/c w związku z rozbudową budynku Sądu Rejowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 na działkach nr 799, 811/2, 830/3 i 850/3 wraz z wykonaniem 20 m odcinka sieci teletechnicznej i studzienkami – 2 szt, celem doprowadzenia lini światłowodowej do nowo budowanego budynku”.
 
 

Zamawiający informuje, iż z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia, która jest niższa niż 130 000 zł do niniejszego postępowania nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), a to na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.
 
Załączniki:
 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 15 październik 2021 Aktualizowany dnia: 29 październik 2021
Opublikowany przez: Bartłomiej Jary Aktualizowany przez: Bartłomiej Jary
Licznik odwiedzin: 637 Autor / Zatwierdzający: Brak danych