Znak Sprawy: G-27-8/2022

 

 
SĄD OKRĘGOWY
w Przemyślu
 
Zaproszenie do składania ofert na:

 

Wykonanie naprawy instalacji chłodniczej zgodnie z Opinią Techniczną Serwisu nr 210780 z dnia 20.12.2021 w Sądzie Okręgowym w Przemyślu
 
 

Za mawiający informuje, że do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.) – z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia, która nie przekracza kwoty 130.000 zł, wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.Załaczniki:

 

pdf1. Zaproszenie do składania ofert230.7 KB

pdf2. IWZ248.12 KB

docx3. Formularz ofertowy20.83 KB

docx4. Załacznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 14.76 KB

pdf5. Opis przedmiotu zamówienia399.97 KB

pdf6. Opinia Techniczna Serwisu213.28 KB

pdf7. Umowa-wzór298.56 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 maj 2022 Aktualizowany dnia: 09 maj 2022
Opublikowany przez: Bartłomiej Jary Aktualizowany przez: Bartłomiej Jary
Licznik odwiedzin: 529 Autor / Zatwierdzający: Brak danych