Znak Sprawy: G-27-13/2022

 

 

SĄD OKRĘGOWY
w Przemyślu
 
Zaproszenie do składania ofert na:„Odnowienie wsparcia i subskrypcji na urządzenia Forti
 
 

 

Za mawiający informuje, że do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.) – z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia, która nie przekracza kwoty 130.000 zł, wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
 
Załączniki:
 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 02 wrzesień 2022 Aktualizowany dnia: 17 październik 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Bartłomiej Jary
Licznik odwiedzin: 1008 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-10-17 10:19:16 Przemysław Kisała Wersja oryginalna