Termin składania ofert: 24 luty 2023

Znak Sprawy: G-27-5/2023

SĄD OKRĘGOWY w Przemyślu

Zaproszenie do składania ofert na: "Wykonywanie bieżących napraw i prac konserwacyjnych w obiekcie Sądu Okręgowego w Przemyślu"

Zamawiający informuje, że do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.) – z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia, która nie przekracza kwoty 130.000 zł, wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Zaproszenie do składania ofert2023-02-09Bartłomiej JaryDownload this file (Zaproszenie do składania ofert)Zaproszenie do składania ofert
2Formularz oferty2023-02-09Bartłomiej JaryDownload this file (Formularz oferty)Formularz oferty
3Oświadczenie Wykonawcy2023-02-09Bartłomiej JaryDownload this file (Oświadczenie Wykonawcy)Oświadczenie Wykonawcy
4Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 2023-02-09Bartłomiej JaryDownload this file (Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia )Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
5Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu2023-02-09Bartłomiej JaryDownload this file (Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu)Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
6KLAUZULA RODO2023-02-09Bartłomiej JaryDownload this file (KLAUZULA RODO)KLAUZULA RODO
7Wykaz osób2023-02-09Bartłomiej JaryDownload this file (Wykaz osób)Wykaz osób
8Wzór umowy2023-02-09Bartłomiej JaryDownload this file (Wzór umowy)Wzór umowy
9Pytania i odpowiedzi2023-02-17Bartłomiej JaryDownload this file (Pytania i odpowiedzi)Pytania i odpowiedzi
10Wybór oferty2023-02-24Bartłomiej JaryDownload this file (Wybór oferty)Wybór oferty

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 luty 2023 Aktualizowany dnia: 24 luty 2023
Opublikowany przez: Bartłomiej Jary Aktualizowany przez: Bartłomiej Jary
Licznik odwiedzin: 1718 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-02-09 11:11:20 Bartłomiej Jary Zobacz zmiany
2023-02-09 11:06:38 Bartłomiej Jary Zobacz zmiany
2023-02-09 11:05:37 Bartłomiej Jary Wersja oryginalna