OBOWIĄZEK POSIADANIA PRZEZ DORADCÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH ADRESU DO DORĘCZEŃ ELEKTRONICZNYCH.

 W związku z wydaniem przez Ministra Cyfryzacji w dniu 29 maja 2023 r. komunikatu w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych 

niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej 

oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym (Dz. U. z 2023 r., 

poz. 1077) Departament Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości  przypomina Państwu doradcom restrukturyzacyjnym o obowiązku posiadania
od dnia 10 grudnia 2023 r. adresu do doręczeń 
elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

(Dz. U. z 2022 r., poz. 569).

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 05 październik 2023 Aktualizowany dnia: 05 październik 2023
Opublikowany przez: Paweł Blajer Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 742 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-10-05 15:27:03 Paweł Blajer Wersja oryginalna