Aktualności SO Przemyśl

W dniu 26 września 2023 r.  Prezes Sądu Okręgowego w Przemyslu nie będzie przyjmował interesantów.

Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach realizacji projektu pn. "Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów 

poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne", 

przygotowało broszurę informacyjną nt. mediacji oraz projektu. Jego głównym celem jest profesjonalizacja zawodu mediatora 

poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych w ramach Zintegrowanego 

Systemu Kwalifikacji, a także podniesienie wiedzy o e-mediacji. Broszura została zamieszczona w miejscach dostępnych dla interesantów 

w siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyślu oraz opublikowana w wersji elektronicznej na stronie sądu. Znajdziecie ją Państwo również 

na stronie internetowej www.krm.gov.pl

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Broszura informacyjna (wersja elektroniczna) PROJEKT KRAJOWY REJESTR MEDIATORÓW2023-08-23Przemysław KisałaDownload this file (Broszura informacyjna (wersja elektroniczna) PROJEKT KRAJOWY REJESTR MEDIATORÓW)Broszura informacyjna (wersja elektroniczna)

Treść ogłoszenia

Zarządzenie nr 1/2023 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 9 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia czasu pracy dla Sądu Okręgowego w Przemyślu w 2023 roku.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Treść zarządzenia nr 1/20232023-01-09Paweł BlajerDownload this file (Treść zarządzenia nr 1/2023)Treść zarządzenia nr 1/2023

 

Ogłoszenie

o wyborze kandydatów do Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza nabór kandydatów na stanowisko członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (dalej: „CPT”) z ramienia Polski. Kadencja obecnego polskiego członka Komitetu wygasa w dniu
19 grudnia 2023 r. Nabór jest prowadzony zgodnie z art. 4 ust. 2 Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu z 26 listopada 1987 roku (dalej: „Konwencja”, Dz.U. z 1995, nr 46, poz. 238, ze zm.).