Zarządzenie Nr 67/2024

Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu

z dnia14 marca 2024 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 82/2019 Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia
15 października 2019 roku w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji rzeszowskiej , określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym

Na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2024.334 t.j.) w związku z § 132 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2022.2514 t.j.) zarządzam:

par.1

Uchylenie Zarządzenia nr 89/2019 Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 15 października 2019r. w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji rzeszowskiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji
w Portalu Informacyjnym
wraz z zarządzeniem zmieniającym.

par.2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 marca 2024 r. i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Przemyślu.

 

Lucyna Zygmunt

Prezes Sądu Okręgowego
w Przemyślu

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1treść zarządzenia2024-03-18Małgorzata Bielańska-JekabsonDownload this file (treść zarządzenia)treść zarządzenia

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 18 marzec 2024 Aktualizowany dnia: 18 marzec 2024
Opublikowany przez: Małgorzata Bielańska-Jekabson Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska-Jekabson
Licznik odwiedzin: 305 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-03-18 13:09:28 Małgorzata Bielańska-Jekabson Wersja oryginalna