Ogłoszenia SO Przemyśl

O G Ł O S Z E N I E 

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora procesowego w osobie adwokata Konrada Kotuły z Kancelarii Adwokackiej w Przemyślu, ul. Konarskiego 4/2 do zastępowania

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Treść ogłoszenia2023-01-18Paweł BlajerDownload this file (Treść ogłoszenia)Sygnatura akt 137/22

Publikacja wyroku  Sądu Okręgowego w Przemyślu, wydanego w sprawie o sygnaturze akt II K 10/22

 

 

pdfwyrok_II_K_10._22.pdf

pdfogłoszenie_dowody_rzeczowe_II_K_6._14.pdf

 

pdfogłoszenie_dowody_rzeczowe_II_K_6.14_2.pdf

pdfogłoszenie_dowody_rzeczowe.pdf
pdfTreść ogłoszenia.pdf