Aktualności SO Przemyśl

KOMUNIKAT MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI DOTYCZĄCY  NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ NIEODPŁATNEJ MEDIACJI
 

Minister Sprawiedliwości i Główny Inspektor Sanitarny opracowali załączone poniżej Zalecenia dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem z dnia 9 czerwca 2020 r., które mają na celu służyć pomocą starostom i prezydentom miast na prawach powiatów w organizacji udzielania nieodpłatnej pomocy stacjonarnie w punktach w trudnym czasie epidemii z poszanowaniem bezpieczeństwa beneficjentów pomocy i wszystkich osób zaangażowanych w jej udzielanie.

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-zezmiana-przepisow-ustawy-o.html

 

pdfzał._1_KOMUNIKAT_W_ZWIĄZKU_ZE_ZMIANĄ_PRZEPISÓW_USTAWY_O_NIEODPŁATNEJ_POMOCY_PRAWNEJ.pdf

pdfzał._2_INFORMACJA_O_ZMIANACH_W_USTAWIE_O_NIEODPŁATNEJ_POMOCY_PRAWNEJ_W_ZWIĄZKU_Z_ROZPRZESTRZENIANIEM_SIĘ_WIRUSA.pdf

pdfzał._3_KOMUNIKAT_W_ZWIĄZKU_Z_OPRACOWANIEM_ZALECEŃ_MS_I_GIS.pdf

Minister Sprawiedliwości i Główny Inspektor Sanitarny opracowali załączone poniżej Zalecenia dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem z dnia 9 czerwca 2020 r., które mają na celu służyć pomocą starostom i prezydentom miast na prawach powiatów w organizacji udzielania nieodpłatnej pomocy stacjonarnie w punktach w trudnym czasie epidemii z poszanowaniem bezpieczeństwa beneficjentów pomocy i wszystkich osób zaangażowanych w jej udzielanie.
Aktualności Darmowa pomoc prawna MS:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/
 

INWESTYCJA SĄDU OKRĘGOWEGO W PRZEMYŚLU


Informacja o zakończeniu etapu przygotowania oraz rozpoczęciu realizacji zadania pn.: „Rozbudowa budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu”


Po trwającym pięć miesięcy przetargu na rozbudowę Sądu Rejonowego w Przemyślu, w dniu 6 grudnia br. podpi-sana została umowa z wybranym wykonawcą, którym jest firma KARPAT-BUD Sp. z o.o., z Rogoźnicy. Kontrakt opiewa na prawie 54 mln zł. W przeprowadzonym prze-targu oferty złożyło tylko dwóch wykonawców.
Drugą z nich, złożyła firma: BAUDZIEDZIC z Rudnej Małej, oferując cenę ponad 56 mln zł. Obie firmy mają swoje siedziby w okolicach Rzeszowa    pdf>>> PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI>>>

Obchody jubileuszu 100-lecia utworzenia Sądu Okręgowego w Przemyślu

 

            W dniach 29-30 marca 2019 r. odbyły się obchody jubileuszu 100-lecia utworzenia Sądu Okręgowego w Przemyślu.

W ramach obchodów w dniu 29 marca 2019 r. odbył się ,,Dzień Otwarty” w Sądzie Okręgowym w Przemyślu.

Wydarzenie zostało zainaugurowane uroczystym posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu z udziałem zaproszonych gości.

 

Nasi Goście uczestniczący w zgormadzeniu

 

Członkowie Zgromadzenia podjęli Uchwałę Nr 1/2019 z dnia 29 marca 2019 r., w której wyrazili najwyższy szacunek i uznanie dla wszystkich sędziów oraz pracowników Sądu Okręgowego w Przemyślu, którzy w dziejach stuletniej działalności tego Sądu swoją służbą i pracą przyczynili się do budowania polskiego sądownictwa.


pdfUchwala_ZOS_w_Przemyslu z_29.03.2019.pdf

 

W trakcie Zgromadzenia Pan dr Arkadiusz Więch z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przedstawił prezentację dotyczącą ,,Historii Sądu Okręgowego w Przemyślu na tle zmian zachodzących w sądownictwie powszechnym”.

 

Prezentacja nt. 100 lat przemyskiego Sądu Okręgowego

Ponadto kolejną podczas tego Zgromadzenia prezentację pod tytułem: „Historia budynku Sądu Okręgowego w Przemyślu. Przedstawienie sylwetek szczególnie zasłużonych dla wymiaru sprawiedliwości sędziów tego sądu” przedstawił Wiceprezes Sądu Okręgowego w Przemyślu Dariusz Jurjewicz.

"Historia budynku przy ul. Konarskiego 6"


Następnymi punktami programu ,,Dnia Otwartego” było zwiedzanie budynku Sądu Okręgowego w Przemyślu oraz prezentacje, symulacje i odczyty dotyczące działalności wszystkich profesji prawniczych funkcjonujących w ramach struktury sądownictwa powszechnego, które odbywały się w salach sądowych.

Uczestnicy wydarzenia mieli również możliwość wziąć udział w instruktażu wypełniania wniosków o uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, formularzy sądowych składanych do ksiąg wieczystych, o zwolnienie z kosztów sądowych, o przydzielenie pełnomocnika z urzędu, itp.

W zwiedzaniu budynku oraz w przygotowanych prezentacjach, symulacjach i odczytach wzięli udział zaproszeni goście, uczniowie wraz z nauczycielami ze szkół: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przemyślu, Szkoły Podstawowej Nr 11 w Przemyślu, I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu, Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu, Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Przemyślu, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przemyślu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Żurawicy i Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych w Jarosławiu oraz osoby indywidualne.

W ,,Dniu Otwartym” w Sądzie Okręgowym w Przemyślu wzięło udział łącznie 355 osób. Wydarzenie wpisuje się w realizowany przez Sąd Okręgowy w Przemyślu program edukacji prawnej młodzieży szkolnej.

Z kolei w dniu 30 marca 2019 r. w budynku Hali Sportowej Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Prawniczych o Puchar Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla. W zawodach wzięły udział drużyny prawnicze z Przemyśla, Lublina, Jasła, Rzeszowa i Tarnobrzega. Turniej wygrał zespół z Lublina.

 

 Kilka zdjęć ze zwiedzania:2.1

 

2.2

 

2.3

 

2.4

 

2.5

 

2.6

 

2.7

 

2.8

 

2.9

 

2.10

 

2.11

 

Poniżej fotografie Pana Norberta Ziętala  -   nowiny24.pl 

3.1

 

3.2

 

3.3

 

3.4

 

3.5

 

3.6

 

3.7

 

3.8

 

3.9

                W dniu 17 października 2018 r. w Sądzie Okręgowym w Przemyślu  odbyło się spotkanie przedstawicieli Sądu Okręgowego w Przemyślu w osobach Wiceprezesa SSO Dariusza Jurjewicza i Rzecznika prasowego SSO Małgorzaty Reizer z przedstawicielami lokalnych mediów.

                Celem spotkania była wymiana doświadczeń i oczekiwań obu środowisk w zakresie wzajemnej współpracy.  W trakcie spotkania poruszone zostały zagadnienia obiektywności przekazu medialnego i mechanizmów rządzących opinią publiczną a także poszukiwanie rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do poprawy wizerunku sądu i szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości w mediach.