Aktualności SO Przemyśl

OBOWIĄZEK POSIADANIA PRZEZ DORADCÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH ADRESU DO DORĘCZEŃ ELEKTRONICZNYCH.

Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach realizacji projektu pn. "Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów 

poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne", 

przygotowało broszurę informacyjną nt. mediacji oraz projektu. Jego głównym celem jest profesjonalizacja zawodu mediatora 

poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych w ramach Zintegrowanego 

Systemu Kwalifikacji, a także podniesienie wiedzy o e-mediacji. Broszura została zamieszczona w miejscach dostępnych dla interesantów 

w siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyślu oraz opublikowana w wersji elektronicznej na stronie sądu. Znajdziecie ją Państwo również 

na stronie internetowej www.krm.gov.pl

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Broszura informacyjna (wersja elektroniczna) PROJEKT KRAJOWY REJESTR MEDIATORÓW2023-08-23Przemysław KisałaDownload this file (Broszura informacyjna (wersja elektroniczna) PROJEKT KRAJOWY REJESTR MEDIATORÓW)Broszura informacyjna (wersja elektroniczna)

 

Ogłoszenie

o wyborze kandydatów do Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza nabór kandydatów na stanowisko członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (dalej: „CPT”) z ramienia Polski. Kadencja obecnego polskiego członka Komitetu wygasa w dniu
19 grudnia 2023 r. Nabór jest prowadzony zgodnie z art. 4 ust. 2 Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu z 26 listopada 1987 roku (dalej: „Konwencja”, Dz.U. z 1995, nr 46, poz. 238, ze zm.).

W poniedziałek 7 listopada w obecności Marcina Warchoła - sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Piotra Pilcha - wicemarszałka województwa podkarpackiego, Anny Huk - członkini zarządu województwa podkarpackiego, Bogusława Świeżego - zastępcy Prezydenta Przemyśla, Mariusza Fołty- Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu, Krzysztofa Trykszy - Prezesa Sądu Rejonowego w Przemyślu, Lucyny Majer-Torby - Kuratora Okręgowego w Przemyślu, Agnieszki Puchalskiej - Zastępcy Kuratora Okręgowego w Przemyślu, Agnieszki Krasoń - Kierownika Ośrodka Kuratorskiego, kuratorów zawodowych oraz zaproszonych gości, oficjalnie otwarto nowy Ośrodek Kuratorski w Przemyślu. 

Ośrodek jest placówką o charakterze otwartym, zajmuje się codzienną działalnością profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną wobec osób nieletnich. To jeden z kilku obiektów, które w ostatnim czasie powstały na Podkarpaciu. 

Do tego typu ośrodków kuratorskich, decyzją sądu, kierowani są nieletni, którzy dopuścili się czynu karalnego lub wykazują przejawy demoralizacji. To reaktywacja ośrodka, który w mieście funkcjonował ponad 30 lat temu. 

W nowej placówce pracować będzie trzech kuratorów pionu rodzinnego. Ośrodek znajduje się przy ul. Dworskiego 19, będzie czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 14:30 do 18:30. 

pdfTreść zarządzenia.pdf