Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: piątek, 30 września 2022
25 czerwca - Dzień Kuratora Sądowego w Polsce


Kurator to sługa ludzkości. Tej ludzkości, która cierpi sama i przez swoje błędy powoduje cierpienie innych. Tę właśnie nieszczęśliwą ludzkość – nieszczęśliwą i unieszczęśliwiającą – zmienia i ratuje uświadomiony kurator.                                                                                                                                               Viscount Samuel

 Kuratorska Służba Sądowa Sądu Okręgowego w Przemyślu uprzejmie informuje, że 25 czerwca bieżącego roku odbyło się szkolenie o tematyce „Kuratela sądowa w Polsce. Historia i Perspektywy” - połączone z uroczystymi obchodami Dnia Kuratora Sądowego, ustanowionego uchwałą nr 15 Krajowej Rady Kuratorów z dnia 18 czerwca 2011 roku (uchwała KRK NR 15/III/IV/2015).

Dekretem z dnia 7 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski utworzył sądy nieletnich i powołał przy tych sądach stałych opiekunów sądowych do sprawowania nadzoru nad nieletnimi (Dz.U. 1919.63.378 z późn. zm.) zapoczątkowana została w Polsce Kuratela Sądowa, choć nikt jej tak wówczas jeszcze nie nazwał. Dopiero Rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 1929 roku Minister Sprawiedliwości przekształcił instytucję opiekunów sądowych w kuratorów nieletnich działających przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich (Dz.U. 1929.47.387 z późn. zm.).

Kuratela sądowa w Polsce przetrwała 99 lat dzięki determinacji i pracy tysięcy ludzi. Przetrwała dzięki zaangażowaniu kilku pokoleń, które za każdym razem przekazywały następnemu nie tylko wiedzę, doświadczenie i najważniejsze wartości, ale i to co nazywamy zaangażowaniem, a w wielu przypadkach także bezinteresownością.

Szkolenie w ramach uroczystych obchodów Dnia Kuratora było dowodem na to, że szanując przeszłość patrzymy w przyszłość, bo tylko w ten sposób można pomagać tym, którzy z jakichś powodów zeszli z drogi prawa.

Zatem 25 czerwca stał się dniem, kiedy to po raz pierwszy do obiegu prawnego w Polsce wprowadzone zostało pojęcie i funkcja kuratora (sądowego). Kuratorzy sądowi przez wiele lat dążyli do wypracowania rozwiązań systemowych adekwatnych do funkcji, jaką pełnią w wymiarze sprawiedliwości. Ich zwieńczeniem stało się uchwalenie Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych, która stała się punktem zwrotnym dla zbudowania nowoczesnego, a jednocześnie ugruntowanego w polskiej tradycji modelu kurateli sądowej, która w zakresie swych działań uwzględnia nie tylko osoby dorosłe i nieletnich, którzy weszli w konflikt z prawem, ale również zabezpiecza dobro osób małoletnich żyjących w rodzinach dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo. Dlatego też uwzględniając uwarunkowania historyczne, rolę kuratorów sądowych w wymiarze sprawiedliwości, ich znaczenie dla kształtowania poczucia bezpieczeństwa, a także sprawiedliwości w społeczeństwie i Rzeczpospolitej Polskiej, Krajowa Rada Kuratorów ustanowiła 25 czerwca Dniem Kuratora Sądowego.

Wśród gości, do których skierowaliśmy zaproszenia znaleźli się reprezentanci Ministerstwa Sprawiedliwości Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Pan dr Sławomir Stasiorowski, Pani dr Ewelina Wojtera – Stasiorowska, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Rzeszowie Pani Krystyna Worek, Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Rzeszowie Pan Witold Krupa, Inspektor Ochrony Danych Osobowych Pan Przemysław Kisała.

Na szkoleniu ukazane zostały różne oblicza kurateli sądowej uwzględniające specyfikę lokalnych środowisk i ich uwarunkowania regionalne, a także jakże istotną rolę kuratorów społecznych z nich się wywodzących.

Podczas uroczystości Prezes Sądu Okręgowego Pan Jacek Saramaga oraz Kurator Okręgowy Pani Lucyna Majer – Torba - osobom wyróżniającym się w służbie wręczyli awans na wyższy stopień służbowy Kuratora specjalisty.

Serdecznie gratulujemy:

Panu Piotrowi Motylewicz z I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Przemyślu

Panu Bartoszowi Marcinek z II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Przemyślu

Pani Katarzynie Sanakiewicz z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Jarosławiu

Panu Mateuszowi Grzeczka z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Jarosławiu

Podczas uroczystości za osiągnięcia zawodowe zostały wyróżnione również następujące osoby:

Pani Katarzyna Wojtera - Łukaszek starszy kurator zawodowy I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Przemyślu

Pani Anna Bobik starszy kurator zawodowy I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Przemyślu

Pan Łukasz Zajic starszy kurator zawodowy II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Przemyślu

Pani Agnieszka Krasoń starszy kurator zawodowy III zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Przemyślu

Pan Leszek Nabrzeżny starszy kurator zawodowy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Przeworsku

 

Kuratorska Służba Sądowa Sądu Okręgowego w Przemyślu

wyraża gorące słowa podziękowań za współpracę

oraz okazywaną wszechstronną pomoc

w realizacji naszych zadań

 

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?