Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: poniedziałek, 17 lutego 2020

Aktualności

            W dniu   9 czerwca 2011r.  Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Zbigniew Śnigórski  w imieniu Ministra Sprawiedliwości  Krzysztofa Kwiatkowskiego,  w związku  z  upływem 6-  letniej kadencji SSO Marka Bylińskiego  na  stanowisku  Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu,   podziękował  Prezesowi Sądu   SSO Markowi Bylińskiemu   za zaangażowanie  i sumienność w wykonywaniu  obowiązków Prezesa Sądu oraz za efekty pracy , które zasługują  na  wyrazy najwyższego uznania i szacunku  jak również   honorując zasługi dla  polskiego wymiaru sprawiedliwości  w  imieniu  Ministra Sprawiedliwości wręczył medal   pamiątkowy.  
          Z dniem  21 czerwca 2011r. funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu   objął  sędzia Sądu Okręgowego w Przemyślu   Marek  Zawadzki.

         Zgodnie z art. 26 §1 ustawy  z dnia 27 lipca 2001r.  Prawo o ustroju sądów  powszechnych prezes sądu okręgowego jest powoływany na okres sześciu lat i nie może być, bezpośrednio po zakończeniu kadencji, ponownie powołany do pełnienia tej samej funkcji.

 

 

W dniu 11 września 2009r. w Sądzie Okręgowym w Przemyślu odbyła się uroczystość pożegnania sędziego Sądu Apelacyjnego w Sądzie Okręgowym w Przemyślu Pana Adama Gacy - przechodzącego w stan spoczynku po 45 latach pracy w resorcie sprawiedliwości.

 

Czytaj więcej...

Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 maja 2009 r. został uruchomiony Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Przemyślu.

 

Punkt przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00  w budynku przy ul. Konarskiego 6 w pokoju 52 na parterze.

Telefon  016 676 13 10
Fax  016 676 13 53


Za udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę  w wysokości 50 zł, w znakach opłaty sądowej, które można nabyć w kasie Sądu Okręgowego w Przemyślu ul. Konarskiego 6  lub kasie Sądu Rejonowego w Przemyślu, ul. Mickiewicza 14.

Za udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 100 zł, w znakach opłaty sądowej.

Wysokość ww. opłat reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz.U. nr 151 z 2003 r., poz. 1468).

 

Kasa Sądu czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 11.00 oraz od 11.30 do 14.00.

Z okazji 70 rocznicy przekazania na siedzibę Sądu Okręgowego nowego gmachu przy ulicy Konarskiego wydany został album "Sąd Okręgowy w Przemyślu 1938-2008". 

Czytaj więcej...

 

W dniu 17 listopada 2008 r. w Sądzie Okręgowym w Przemyślu odbyła się międzynarodowa konferencja na której zostały podpisane porozumienia  o współpracy pomiędzy sądami podstawowego szczebla tj. Sądem Rejonowym w Przemyślu,  a Sądami Rejonowymi w Żółkwi, Jaworowie i Mościskach.

Czytaj więcej...

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?